... dezinfekce bez chlóru a alkoholu

Dezinfikujeme ostravské FORUM NOVÁ KAROLINA!!!

Povolali jsme k nám projekt LOVCI VIRŮ, který kompletně pročistil naše centrum unikátní technologií, která u nás nemá obdoby - prostorovou bezchlórovou dezinfekcí. A proč? Aby u nás bylo ještě příjemnější a čistější prostředí jako nikde jinde! TEĎ JSME PROSTĚ NEJČISTĚJŠÍ CENTRUM VŮBEC! :)

Adriana, FORUM NOVÁ KAROLINA

Zkušenosti a reference, napsali o nás

Sdělení o používání Vašeho přípravku GUAa AEROSOL PROFI na naší škole. Po praktickém předvedení Vašeho přípravku GUAa AEROSOL PROFI jsem se rozhodla vyzkoušet tento přípravek v praxi. Vaše firma nám zpracovala návod na použití pro školství, spolu s rozpočtem nákladů na dezinfekci přepočtenou na 1000 m2 podlahové plochy a 200m2 sanitárních ploch. Pro praktickou aplikaci nám dodala ruční postřikovač “fogger”. První aplikaci jsme pak provedli za odborného dohledu Professional Fogger Teamu, abychom si ověřili účinnost přípravku během jarní chřipkové epidemie. Zvolili jsme na doporučení Vaší firmy následující postup aplikace Vašeho přípravku GUAa AEROSOL PROFI. Ručním postřikovačem jsme ošetřili všechny sanitární prostory, třídy chodby a šatny. Aplikaci jsme neprovedli ve sborovně a kabinetech vyučujících. Z celkového počtu 36 vyučujících jich během 14 dní onemocnělo celkem 12 a z celkového počtu 360 dětí jich onemocnělo pouze 5. Na základě tohoto výsledku jsem se rozhodla používat Vás přípravek trvale dle zpracovaného návodu na použití pro školy. Aplikaci provádíme hlavně použitím ručního tlakového postřikovače a dále preventivním postřikem zejména sanitárních prostor a všech klik a madel dveří. Po více jak půlročním používání Vašeho přípravku se nám snížila celková nemocnost žáků i vyučujících. Na základě svých zkušeností jsem Váš přípravek doporučila k použití i na jiných školách, kde jej začali rovněž používat. Namátkou mohu jmenovat ZŠ Chalabalova V Brně Kohoutovicích a ZŠ Jana Broskvy v Brně Chrlicích. Vašim přípravkem jsme nahradili dosud používaný přípravek SAVO.

Mgr. Světlana Brankovská, ředitelka ZŠ Přemyslovo náměstí 1

Na základě obchodní nabídky jsme poptali společnost Ronus Agency na prostorovou dezinfekci metodou fogování našich chladících skladových prostor o celkovém objemu objemu 1900 m3. Metoda aplikace dezinfekce byla účinná (účinnost byla prokázána kontrolními stěry), časově nenáročná (aplikace trvala 90 minut a po dalších 45 minutách bylo možno prostory zavézt zbožím), efektivní (tlakovou aplikací se dezinfikoval se celý prostor, vč. ventilace), s dlouhodobým účinkem (díky dlouhodobému aktivnímu působení se snížily naše náklady na dezinfekci). Práce byly provedeny uniformovaným pracovníkem, přesně dle deklarace konceptu firmou Ronus Agency a o provedení dezinfekce nám byl vystaven protokol. S ohledem na uvedené a dobré zkušenosti využíváme služby Ronus Agency pravidelně a můžeme je dále doporučit.

Tomáš Vons, ředitel pobočky Ostrava Hortim - International, spol. s r.o.

Vyhodnocení výsledků mimořádného monitorování prostředí. Dezinfekce prostředí byla provedena dezinfekčními produkty s GUAa. Stěry z povrchů a ploch na pracovišti FN HK. Výsledky mikrobiologického vyšetření, kde byla testována přítomnost všech mikrobů. Monitorovací stěry z prostředí byly provedeny 4 dny po provedení prostorové dezinfekce s použitím polymeru, cílem bylo ověřit funkci polymeru při aplikaci na obtížně vyčistitelné plochy (mřížky, počítače, apod.). Stěry dokumentují vyhovující kvalitu sanitace prostoru, a tím i účelnost použití dezinfektoru prostoru ve zdravotnickém zařízení. Polymerové molekulové dezinfekění přípravky jako je GUAa AEROSOL PROFI mohu doporučit nejen pro použiti v prostorách s nejvyššími nároky na hygienu, ale i v případě pravidelné aplikace formou aerosolu jako preventivní opatření proti šíření nakažlivých onemocnění a zlepšení kvality ovzduší.

MUDr. Lenka Hobzová, oddělení nemocniční hygieny

Již přes dva roky odebíráme bezchlorové nanopolymerové přípravky řady GUAa. Používáme je každý den na úklid a dezinfekci všech povrchů a ploch v rámci naší mateřské školy. Přípravky jsou bez zápachu, nepoškozují ošetřované materiály a mají dlouhodobý účinek. Je možné je používat i kdykoliv během provozu, aniž by vyvolávali alergické nebo astmatické reakce u dětí. Pravidelným používáním zvyšujeme čistotu a bezinfekčnost prostředí školky. Těmito opatřeními výrazně snižujeme možnosti přenosu nemocí v období pandemií a epidemií.

Mgr. Marie Baltusová, ředitelka školy MŠ Safirka

Stanovisko k potlačení zápachu při transportu kalů z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Od začátku používání 5% biocidního vodního roztoku přípravku GUAa AEROSOL PROFI, kdy v kontejnerech odvážíme z čistírny odvodněné kaly, shrabky a odpadní písek, jsme neobdrželi žádnou stížnost od občanů na zápach, který by mohl obtěžovat okolí při převozu výše zmíněných odpadů skrz město. Prostředek GUAa AEROSOL PROFI aplikujeme postřikem na kontejnery. S uvedeným dezinfekčním prostředkem jsme spokojeni a hodláme jej i nadále používat.

Ing. Luděk Pospěch, MSc., manažer provozu ÚČOV, VEOLIA

Rozhodli jsme se využít nabídky společnosti Agency of Eagle, která představovala provedení služeb prostorové dezinfekce bez chlóru a alkoholu, jež je šetrná k lidem a prostředí. V období listopad 2014 – leden 2015 provedla společnost v naší školce celkem 5 aplikací prostorové dezinfekce v celkovém objemu 4000 m3. Dezinfekce se týkala prostor vstupu, schodiště, šaten, sociálních zařízení, tříd a svačinárny vč, dezinfekce hraček, závěsů, záclon, koberců a ložního prádla. Služba byla realizována zodpovědně a s profesionálním přístupem. Ošetřené prostory byly označeny informativní nálepkou potvrzující, že byly prostory dezinfikovány bez chlóru. V porovnání se stejným obdobím v minulých letech nám výrazně klesla nemocnost našich školáčků. Nabídka společnosti je ucelená, jelikož mj. obsahuje produkty vhodné pro naše pracovníky úklidu a to jak dezinfekční tak mycí. Tato reference se vydává na žádost a pro potřeby společnosti Ronus Agency. Na základě naší spokojenosti mohu společnost doporučit.

Pavla Nevímová, ředitelka MŠ Polanka nad Odrou

Dne 10. 3. 2015 byla za přítomnosti pana Radima Hložka a technika firmy Ronus Agency provedena zkouška aplikace dezinfekčního přípravku GUAa AEROSOL PROFI metodou tlakového mlžení, tzv. fogováním na pekárně PENAM, a. s., pekárna a cukrárna Ostrava-Martinov. Seznam míst, kam byl dezinfekční přípravek aplikován: 1. chladící tunel (tmavá poleva) – výrobní hala cukrárna Martinov 2. myčka přepravek (stěna) – expedice pekárna Martinov 3. lavička (rohlíková kynárna linky č. 2) – výrobní hala pekárna Martinov 4. ošatky ratanové (malá a velká) – výrobní hala pekárna Martinov 5. kráječka chleba (nože) – balírna pekárna Martinov 6. přepravní vozidlo SPZ 9B5 89 50 – Bodos

Z uvedených míst byla označena místa, ze kterých byly odebrány stěry formou higicultů před samotnou aplikací přípravku a cca 1 hodinu po aplikaci – na doporučení dodavatele, tj. po zaschnutí přípravku. Stěry před aplikací byly odebrány za běžného provozu (ne po sanitaci). Pozn.: okruh odběru stěrů byl cca 15 cm2, během odběru nemuselo dojít k odběru přesně z toho samého místa před a po aplikaci. Předpokládaná doba působení dezinfekčního přípravku – až 21 dní. Pracovníci byli poučení ve směru, že místa ošetřená dezinfekčním přípravkem lze sanitovat pouze čistou vodou bez přídavku sanitační chemie. Hodnocení: z výše uvedené tabulky je patrné, že na těchto testovaných místech nedošlo po dobu testovaných 21 dnů k žádnému nebo jen nepatrnému nárůstu mikroorganismů. Uvedená místa nebyla nijak sanitována dle doporučení. Přípravek se dobře osvědčil pro dezinfekci míst, která jsou hůře dostupná pro sanitaci jako například nože u kráječky chlebů nebo chladící tunel.

Renata Dvořáková, IJ PENAM

Další reference a zkušenosti Vám sdělíme osobně. Kontaktujte nás!